Mengapa direktori yang dilindungi password meminta password sebanyak dua kali?

Ini berlaku kerana anda mempunyai subfolder yang dilindungi password pada akaun anda. Jika terdapat fail .htaccess di atas subfolder yang dilindungi dengan password, Webserver Apache menjadi keliru dan meminta password untuk setiap fail. htaccess yang ia dapati pada path subfolder tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, sila ubah perlindungan password ke webroot atau hapus konfigurasi rewrite / redirection pada skrip anda.

Share your experience!