Error "UDP protocol is not allowed"

Kerana alasan keselamatan rangkaian, protokol UDP tidak dibenarkan pada server kami.

Share your experience!