Error establishing a database connection

Jika anda mendapat mesej 'Error establishing a database connection', ini bermakna bahawa skrip anda gagal untuk menyambung ke database anda. Untuk membaiki masalah ini, sila pastikan bahawa parameter atau butiran sambungan database anda pada fail konfigurasi anda telah betul.

Share your experience!