Bolehkah anda meningkatkan had CPU?

Ini adalah perkhidmatan shared web hosting dimana anda berkongsi sumber daya server dengan pengguna lainnya. Had CPU yang kami berikan sudah sangat tinggi untuk digunakan oleh akaun anda dan tidak boleh ditingkatkan lagi.

Share your experience!