Berapa banyak fail yang boleh saya simpan dalam satu folder?

Kami tidak mempunyai had bagi fail-fail yang disimpan di dalam satu folder. Namun, jika anda mencuba untuk melihat folder itu melalui apliasi FTP, anda akan melihat hanya 2000 fail kerana ini adalah had perkhidmatan FTP.

Share your experience!