Bagaimana cara untuk mengubah username atau password MYSQL

Tidak mungkin untuk mengubah user dan nama database MySQL tanpa memadamnya lebih dahulu. Tetapi anda boleh mengubah password user MySQL melalui menu "Database MySQL" pada panel kawalan anda.

Share your experience!