Bagaimana cara menyahaktifkan short open tags?

Untuk menyahaktifkan short open tags, anda perlu untuk membuat fail .htaccess didalam direktori public_html laman web anda (jika belum ada), dan tambahkan perintah / kod berikut: php_value short_open_tag 0

Share your experience!