Bagaimana cara menyahaktifkan output_buffering?

Untuk menyahaktifkan output buffering, sila tambah baris berikut ke fail .htaccess anda: php_value output_buffering Off

Share your experience!