bagaimana cara menggunakan mod_gzip, ia tidak berfungsi!

Server kami menyokong mod_gzip, mod_deflate secara default. Untuk menggunakan gzip, sila panggil fungsi ob_start("ob_gzhandler"); di bahagian atas skrip anda. Dan jangan lupa untuk memanggil fungsi ob_flush(); pada bahagian akhir Anda sentiasa boleh memeriksa jika ia berfungsi melalui: http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

Share your experience!