Apakah information_schema database yang boleh saya lihat dalam phpMyAdmin saya, adakah saya memerlukannya?

Kami tidak menyokong information_schema database. Semua query tersebut amat dilarang kerana akan menyebabkan beban CPU yang tinggi.

Share your experience!