Apakah DNS cluster boleh diaktifkan?

Maaf, DNS cluster tidak dapat diaktifkan kerana memerlukan pengubahsuaian pada sistem kami yang sudah dioptimumkan untuk prestasi terbaik pada server ini.

Share your experience!