Apakah anda menyokong qsappend | QSA redirect dengan .htaccess?

Ya, kami menyokong sepenuhnya. Anda boleh melihat contoh perintah redirect dengan skrip .htaccess berikut: Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] # Rewrite URL to forward to a folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ foldername/$1 [L,QSA]

Share your experience!